22 listopada 2017

Konferencja “Francuski klucz do sukcesu” – rola i znaczenie języka francuskiego w szkole i na rynku pracy

W piątek 17 listopada 2017 roku w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyła się z Konferencja “Francuski klucz do sukcesu” z udziałem Pani Haliny Cimer, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Konsul Generalny Francji, Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce i Małopolski Kurator Oświaty.

Panele dyskusyjne poświęcone były tematom:

  • Znaczenie języka francuskiego na rynku pracy,
  • Rola szkoły i jej partnerów w nauczaniu języka francuskiego jako próba odpowiedzi na zapotrzebowania rynku pracy.

Spotkanie było również okazją do podjęcia tematu nauczania i promocji języka francuskiego w małopolskich szkołach.