2 listopada 2018

Konferencja „Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej”

W środę 24 października 2018 roku w Warszawskim Domu Technika odbyła się konferencja „Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej” – w ramach realizacji kierunków polityki oświatowej Państwa, której celem była promocja współczesnego kształcenia zawodowego oraz popularyzacja edukacji historycznej i kultury technicznej. W wydarzeniu uczestniczyła m.in. Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty.

Organizatorem był Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Związkiem Rzemiosła Polskiego. W wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczycieli szkół zawodowych, doradcy zawodowi, a także pracodawcy.

Ideę konferencji stanowiło przedstawienie rewolucji przemysłowej i jej wpływu na rozwój kształcenia zawodowego, prezentacja historyczna instytucji państwowych i trzech szkół, które wywodzą się z placówek prowadzących kształcenie zawodowe jeszcze w czasie zaborów i po roku 1918.

 

fot. ORE w Warszawie