23 listopada 2021

Konferencja MCDN – „Szkoła wsparciem wychowawczej funkcji rodziny – w oparciu o realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie”

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli  wszystkich etapów edukacyjnych uczących wychowania do życia w rodzinie oraz osoby zainteresowane do udziału w Konferencji „Szkoła wsparciem wychowawczej funkcji rodziny – w oparciu o realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie”.
Konferencja odbywać się zdalnie przez aplikację MS Teams, 1 grudnia 2021, w godzinach 16.00 – 19:00

Konferencja wpisuje się  w realizację kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. W trakcie konferencji odwołamy się do wytycznych MEN dotyczących warunków realizacji przedmiotu oraz poznamy propozycje rozwiązań metodycznych możliwych do zastosowania na zajęciach z uczniami.

Program konferencji:

15.45-16.00 Rejestracja uczestników na platformie ClickMeeting

16.00-16.15 Uroczyste rozpoczęcie

16.15-17.15 Zajęcia wdż w szkole – czy są potrzebne?

mgr Teresa Król  – współautorka scenariuszy do serii filmów poświęconych życiu rodzinnemu oraz podręczników „Wędrując ku dorosłości”, zastępca redaktora naczelnego „Wychowawcy”, wieloletni nauczyciel – doradca metodyczny wychowania do życia w rodzinie

17.15-17.45 Przykłady dobrych praktyk na lekcjach wdż w szkole podstawowej
mgr Joanna Wołoszyn – doradca metodyczny wdż dla szkół podstawowych

17.45- 18.15 „Mandalorianin”, czyli o aktywizacji uczniów na lekcjach wdż
mgr Antonina Świeży – doradca metodyczny wdż dla szkół ponadpodstawowych

18.15- 19.00 Z pustego i Salomon nie naleje, czyli w co zainwestujesz po to możesz sięgnąć
mgr Marta Szałach – nauczyciel konsultant w MCDN OK

19.00 Zakończenie

Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381

Szczegóły i zapisy

https://srs.mcdn.edu.pl/krakow/szkola-wsparciem-wychowawczej-funkcji-rodziny-w-oparciu-o-realizacje-zajec-wychowania-do-zycia-w-rodzinie-konferencja/

MCDN