19 maja 2017

Konferencja naukowo-dydaktyczna „Treści regionalne na zajęciach edukacyjnych – z perspektywy praktyków” w Nowym Targu

W Nowym Targu w środę 17 maja 2017 roku odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna „Treści regionalne na zajęciach edukacyjnych – z perspektywy praktyków”, której myśl przewodnią stanowiło hasło „Przykład, a nie wykład”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Małopolski Kurator Oświaty, Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz Prezes Związku Podhalan w Polsce.

Tematyka konferencji zgromadziła w Auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu około 200 uczestników, w tym liczne grono nauczycieli, dyrektorów szkół oraz gminnych bibliotek i ośrodków kultury. Władze samorządowe reprezentowali: Pan Krzysztof Faber, Starosta Nowotarski oraz Pan Stanisław Łukaszczyk, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska. Licznie przybyli również prezesi i członkowie Związku Podhalan. Uczestników powitał Uczelniany Zespół Góralski “Młode Podhale”. Konferencję otworzyli gospodarze: Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty, Pan Andrzej Skupień, Prezes ZP oraz dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw – Rektor PPWSZ, który na wstępie podkreślił rolę dziedzictwa kulturowego regionu w kształtowaniu postaw młodego pokolenia.

Realizacji głównego celu konferencji, tj. zaprezentowania przykładów dobrych praktyk w zakresie edukacji regionalnej w szkołach na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, podjęli się nauczyciele i dyrektorzy szkół. Opiekę merytoryczną nad poszczególnymi wystąpieniami prelegentów sprawowała dr hab. Anna Mlekodaj, prof. nadzw. Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Nauczyciele, poprzez ciekawie przygotowane prezentacje udowodnili, że są autentycznymi pasjonatami i praktykami w zakresie realizacji treści regionalnych w pracy z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach edukacyjnych. Swoją przynależność do regionu podkreślili także poprzez piękne piękne regionalne stroje spiskie, orawskie i podhalańskie.

Konferencję zakończył występ grupy teatralnej „Zawodowcy z Bachledówki” w spektaklu „Odmieniono baba”. Uczniowie Katolickich Szkół Integracyjnych SPSK w Czerwiennem, z ogromnym zaangażowaniem wcielili się w role, udowadniając publiczności, że gwara regionu, w którym mieszkają, jest im bliska.

Podsumowania spotkania dokonała prowadząca konferencję Pani profesor Anna Mlekodaj, która wskazała na potrzebę wykorzystania treści zawartych w dziedzictwie Podtatrza, tego co jest żywe i autentyczne. Na zakończenie Pani Kurator podziękowała prelegentom za przygotowanie prezentacji oraz zachęcała wszystkich obecnych do wykorzystania treści i wartości tkwiących w kulturze regionu w pracy z dziećmi i młodzieżą.