21 listopada 2017

Konferencja „Ochrona dziecka przed przemocą” w Kuratorium Oświaty w Krakowie

We wtorek 21 listopada 2017 roku w budynku Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się konferencja „Ochrona dziecka przed przemocą” zorganizowana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum z udziałem nauczycieli, pedagogów oraz psychologów.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty i ks. Adama Żaka SJ, Dyrektora Centrum Ochrony Dziecka.

W pierwszej części konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów:

  • Czynniki ryzyka przemocy seksualnej w szkole – ks. dr. Krzysztofa Biela SJ, Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie
  • Różnice międzykulturowe a przemoc szkolna – dr Ewy Sowy-Behtane, Akademia Ignatianum w Krakowie.
  • Skuteczne narzędzia, efektywne działania – model zintegrowany w profilaktyce przemocy wobec dzieci i młodzieży – Leszka Szawińskiego, Pracowania Rozwoju Społecznego.

W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty szkoleniowe z podziałem na grupy tematyczne:

  1. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży: aspekt prawny i pedagogiczny, prowadzenie – dr Marek Babik, Akademia Ignatianum w Krakowie.
  2. Rozpoznanie przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, prowadzenie – dr Ewa Dziewońska, Akademia Ignatianum w Krakowie.
  3. Rozmowa z rodzicami o podejrzeniu przemocy, prowadzenie – Beata Wójtowicz, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach.
  4. Przemoc rówieśnicza, prowadzenie – Barbara Woszczyna, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii.

Dodatkowe informacje:

TVP3 KRAKÓW – KRONIKA, 21.11.2017, g. 18.30., ok. 14 min.:
http://krakow.tvp.pl/34903227/21112017-1830