15 czerwca 2017

Konferencja podsumowująca 4. edycję projektu „Czysta Małopolska”

We wtorek 13 czerwca 2017 roku w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się konferencja podsumowująca 4. edycję projektu „Czysta Małopolska” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Galę finałową uświetnił swoją obecnością Pan Augustyn Ormanty, Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska. Wykład na temat zmian klimatycznych w kontekście zanieczyszczeń środowiska wygłosił dr Tomasz Pasierbek, Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego. Przybyłych gości powitała Pani Maria Nitka, Dyrektor Delegatury w Wadowicach Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W ramach 4. edycji projektu „Czysta Małopolska” zostały przeprowadzone:

  • Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska”.
  • Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć lub przedstawienia teatralnego dotyczącego ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
  • Konkurs na kalendarz ukazujący działania ekologiczne w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2016/2017.

Podczas konferencji laureatom wojewódzkim i finalistom rejonowym w poszczególnych kategoriach wręczono nagrody i dyplomy. Konferencję uświetniły występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Główne cele projektu to zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego w zakresie selektywnej gospodarki odpadami, a także ochrony powietrza, wody i gleby oraz propagowanie tematyki ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, jak również podnoszenie osobistej odpowiedzialności za działania w obszarze ochrony środowiska.