3 października 2018

Konferencja „Profilaktyka zintegrowana w Gminie Jerzmanowice-Przeginia”

W poniedziałek 1 października 2018 roku odbyła się Konferencja pt.: „Profilaktyka zintegrowana w Gminie Jerzmanowice-Przeginia ” z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak.

Organizatorami konferencji byli: Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz  Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja.

Cel Konferencji to rozpowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki zintegrowanej, uniwersalnej oraz przedstawienie wyników najnowszych badań z realizacji programów profilaktyki zintegrowanej prowadzonych w Szkołach na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.