8 lutego 2018

Konferencja pt. „Szkolnictwo zawodowe – zmiany i dostosowanie do rynku pracy”

We wtorek 6 lutego 2018 roku w Krakowskim Parku Technologicznym odbyła się konferencja pt. „Szkolnictwo zawodowe – zmiany i dostosowanie do rynku pracy”. Uczestniczyli w niej przede wszystkim dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Spotkanie uroczyście rozpoczęła Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty.

Tematyka konferencji dotyczyła szkolnictwa zawodowego w kontekście współpracy na linii szkoła – pracodawca, nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców oraz zmian dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce.