22 grudnia 2017

Konferencja w ramach projektu edukacyjnego „‹‹O Naszą Niepodległą!›› – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922” w Oświęcimiu

W czwartek 20 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu odbyło się spotkanie z nauczycielami i uczniami szkół Powiatu Oświęcimskiego w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „‹‹O Naszą Niepodległą!›› – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922”.

Spotkanie stanowiło pierwszy z cyklu warsztatów przewidzianych na cały rok wydarzeń edukacyjnych dotyczących udziału ziemiaństwa w zmaganiach o niepodległy byt państwa polskiego w dobie I wojny światowej i okresu walk o granice Polski. W debacie pt. „Ziemianie w dobie walk narodowowyzwoleńczych”. udział wzięli: dr. hab. Marian Wolski (PTZ Oddział Kraków), dr Marcin Chorązki (IPN Oddział w Krakowie), dr Paweł Naleźniak (IPN Oddział w Krakowie). Oficjalnym gościem była Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej.