13 marca 2018

Konferencja w ramach VII Salonu Wydawców „Między kredą a smartfonem. Inspirująco o nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie organizuje Konferencję w ramach VII Salonu Wydawców „Między kredą a smartfonem. Inspirująco o nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12.
Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl) należy złożyć osobiście, drogą elektroniczną na adres: bok.krakow@mcdn.edu.pl lub pocztą (faxem) na adres:.MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1tel. 12 422 14 49; tel. kom. 513 042 381; fax: 12 422 30 26, do dnia 21 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:http://krakow.mcdn.edu.pl/adres_strony2018_02_14_45

Załączniki

Program Konferencji
Data: 2018-03-13, rozmiar: 670 KB