25 kwietnia 2018

Konferencja w Zatorze – „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka”

We wtorek 17 kwietnia 2018 roku w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka”, której uczestnikami byli dyrektorzy i pedagodzy szkół powiatu oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego.

Na program konferencji złożyły się wystąpienia:

  • „Ocena ryzyka próby samobójczej u dzieci i młodzieży” – dr. n. med. Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • „Znane przypadki samobójstw nastolatków w latach 2014-2017”, „Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole” – komisarz Katarzyna Cygal i nadkomisarz Wojciech Chechelski, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
  • „Profilaktyka zachowań samobójczych dzieci i młodzieży – działania postwencyjne na terenie szkoły” – Renata Spisak-Sowa, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim, psycholog, psychoterapeuta.

Konferencję zorganizowano przy współudziale MCDN Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.

fot. K.Szpara