12 czerwca 2017

Konferencja “Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”

W piątek 9 czerwca 2017 roku w Auli Św. Jana Pawła II przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie odbyła się konferencja „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu” z udziałem Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty i Pani Haliny Cimer, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Audytorium, liczące około 250 osób stanowili: dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i katecheci małopolskich szkół oraz osoby zainteresowane prezentowaną tematyką. Konferencję swoją obecnością, w imieniu Ministra Edukacji Narodowej, zaszczyciła Pani Krystyna Kiernozek, reprezentująca Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Gośćmi konferencji byli Kuratorzy Oświaty z Polski w Osobach: Pani Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty, Pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Pan Grzegorz Wierzchowski, Łódzki Kurator Oświaty, Pani Bożena Dzitkowska, Podlaski Wicekurator Oświaty, Pan Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurator Oświaty i Pani Mirosława Kolwas-Soczyńska, Dyrektor Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Frederic de Touchet, Konsul Generalny Francji w Krakowie, a także inne znamienite osobistości.

Spotkanie zainaugurował Gość Honorowy – Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski. Podczas konferencji wykłady wygłosili wybitni specjaliści: ks. prof. Adam Solak, prof. Jarosław Michalski, dr Grzegorz Kata, ks. dr Wojciech Węgrzyniak, prof. Bożena Muchacka, brat Paweł Flis i siostra Teresa Pawlak. Wystąpienia poświęcone były m.in. wychowaniu do wartości w pracy nauczyciela i w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W trakcie spotkania odbyła się również pełna emocji Debata Oksfordzka – „Wolontariat, to dzisiaj bardziej moda, niż potrzeba?”, w której udział wzięli uczniowie: VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie.

W dalszej części spotkania miał miejsce panel tematyczny dotyczący zagadnienia godności własnej a godności innych. Występy artystyczne uczniów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach – uczestników 10. edycji małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym – były szczególnym dopełnieniem tego wyjątkowego wydarzenia.

Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty podsumowując konferencję „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”, podziękowała Osobom tworzącym merytoryczny klimat konferencji, współorganizatorom, a także uczestnikom konferencji, w tym szczególnie Kuratorom i Wicekuratorom Oświaty, których zaprosiła do odkrywania uroków i tajemnic Starego Krakowa. Słowa podziękowania skierowała również do Pani Olimpii Górskiej, dziennikarki TVP Kraków, prowadzącej konferencję i debatę oksfordzką.