1 czerwca 2017

Konferencja „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”

NP.0230.3.2017.NO

Kraków, dnia 16 maja 2017 r.

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pedagodzy i Katecheci

 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. w Auli św. Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z którym Kuratorium Oświaty realizuje kolejną edycję małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, skierowaną do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Gośćmi Honorowymi konferencji będą: Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Józef Pilch – Wojewoda Małopolski, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Kuratorzy Oświaty z całej Polski.

W ramach konferencji zaplanowane są wykłady wybitnych osobowości wpisujące się treściami w jej tematykę, a także prezentacja projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, jako przykładu dobrej praktyki. Konferencja „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”, poprzez swoje założenia programowe: wykłady, panele tematyczne, debatę oksfordzką stanowi ciekawą inicjatywę edukacyjno-wychowawczą.

Udział w konferencji jest nieodpłatny, liczba miejsc ograniczona do 250 osób. Proszę zgłaszać uczestnictwo za pomocą elektronicznego formularza do dnia 2 czerwca 2017 r.

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Załączniki: