23 lutego 2018

Konferencje dla dyrektorów szkół

Dyrektorzy
szkół podstawowych,
szkół ponadpodstawowych,

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach, które poświęcone będą bezpieczeństwu oraz zagrożeniom związanym z cyberprzemocą. Będą one organizowane przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji. W trakcie spotkania poruszone zostaną również bieżące zmiany w przepisach prawa oświatowego. Ramowy plan spotkań przedstawia się następująco:

  1. Zasady postępowania w przypadku wtargnięcia agresywnego napastnika do szkoły lub placówki.
  2. Zagrożenia związane z nowoczesnymi środkami komunikacji elektronicznej („cyberzagrożenia”) i profilaktyka w szkole lub placówce.
  3. Zmiany w przepisach prawa oświatowego.

Na spotkania zapraszamy  Dyrektora Szkoły oraz osobę odpowiedzialną za organizację działań  profilaktyczno-wychowawczych (np. pedagoga).

Konferencje odbędą się w następujących terminach:

26 lutego 2018 r., Biblioteka PWSZ w Nowym Sączu, Al. Wolności 40, sala widowiskowa:

  • godzina 9:00 – szkoły z terenu miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego,
  • godzina 11:30 – szkoły z terenu powiatów gorlickiego i limanowskiego.

27 lutego 2018 r., Podhalańska PWSZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71:

  • godzina 10:00 – szkoły z terenu powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego,

6 marca 2018 r., Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze, ul. J. Słowackiego 15:

  • godzina 9:00 – szkoły podstawowe z terenu powiatów wadowickiego i suskiego,
  • godzina 12:00 – szkoły podstawowe z terenu powiatu oświęcimskiego oraz wszystkie szkoły ponadpodstawowe z terenu działania Delegatury w Wadowicach.