24 listopada 2017

Konferencje dotyczące bezpieczeństwa i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W dniach 16 i 23 listopada 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie i w Hali Widowisko-Sportowej w Koszycach Wielkich odbyły się konferencje poświęcone bezpieczeństwu, zagrożeniom związanym z cyberprzemocą oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnikami byli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego. Spotkania zostały zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i Komendę Wojewódzką Policji.

Specjaliści z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – nadkomisarz Wojciech Chechelski i podinspektor Dominik Jurczak – omówili tematy związane z postępowaniem w przypadku wtargnięcia agresywnego napastnika do szkoły lub placówki oraz zagrożeniami związanymi z nowoczesnymi środkami komunikacji elektronicznej.

Druga część konferencji dotyczyła aspektów praktycznej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które omówili Pan Andrzej Janczy, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Pani Monika Skorupa, wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie.