24 września 2021

Konkurs „Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”

W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji Minister Edukacji i Nauki ogłasza Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod tytułem „Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”.

Konkurs Norwid MEIN

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu edukacyjnego z elementami pracy badawczej, przedstawiającego wybrane aspekty życia lub twórczości Cypriana Kamila Norwida. Projekt może odwoływać się do wartości patriotycznych, tak istotnych dla poety, ale również może łączyć elementy wiedzy o literaturze i kulturze, historii, filozofii, sztuce.

Projekt powinien być przygotowany przez ucznia za pomocą kreatora e-materiałów znajdującego się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, dostępnej pod adresem www.zpe.gov.pl , w taki sposób, aby mógł być zaprezentowany na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. wojewódzkiego – w trakcie którego zostaną wyłonieni dwaj kandydaci do tytułu laureata;
  2. centralnego – w trakcie którego zostanie wyłonionych pięciu laureatów konkursu.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w terminie do 29 października 2021 r. W tym celu należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Krakowie na adres e-mail: konkurs.norwid@kuratorium.krakow.pl :

  • wypełniony na komputerze FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU, w postaci skanu podpisanego przez nauczyciela, a także w formie edytowalnej,
  • podpisany skan załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu,
  • podpisany skan załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu,

W temacie wiadomości należy wpisać nazwę szkoły.

Na laureatów, uczniów wyróżnionych oraz nauczycieli-opiekunów merytorycznych czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Informacje o konkursie – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Załączniki