8 maja 2019

Konkurs Czytelniczo-Plastyczny „GÓRALSKIE CYTANIE”

SEPZ-I.5563.70.2019.AK

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Uczniowie
szkół województwa małopolskiego

 

W imieniu organizatorów i współorganizatorów serdecznie zapraszam po raz kolejny do licznego udziału w Konkursie Czytelniczo-Plastycznym „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Podhala, Orawy, Spisza i Ziemi Zagórzańskiej dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

Konkurs, którego celem jest między innymi podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnych oraz świadomego odbioru literatury regionalnej, wspiera edukację polonistyczną uczniów w zakresie pracy z tekstem oraz czytania ze zrozumieniem i rozwija ich uzdolnienia artystyczne. Piękno gwary, którą prezentują uczestnicy Konkursu oraz przygotowane prace plastyczne i literackie są wyrazem ich szacunku dla kultury własnego regionu oraz umiłowania Ojczyzny.

Etapy wojewódzkie Konkursu odbędą się odpowiednio:

  • 22 maja 2019 r. o godz. 1000 w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych (IV edycja Spisza)
  • 23 maja 2019 r. o godz. 930w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łostówce (III edycja Ziemi Zagórzańskiej)
  • 28 maja 2019 r. o godz. 930 w Orawskiej Bibliotece Publicznej oraz w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce (V edycja Orawy)
  • 28 maja 2019 r. o godz. 1000 w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czarnym Dunajcu (VI edycja Podhala)

Regulaminy poszczególnych edycji Konkursu są zamieszczone na stronie internetowej organizatorów oraz poniżej i w zakładkach: Szkoły i organy prowadzące – „Edukacja – Edukacja regionalna”, Konkursy i olimpiady – Konkursy i turnieje i na stronie internetowej organizatora.

Koordynatorem Konkursu w Kuratorium Oświaty w Krakowie jest: st. wizytator Aniela Kasiniak, tel. (18) 26 633 62 lub (18) 26 463 70; email: aniela.kasiniak@kuratorium.krakow.pl

W załączeniu Regulamin Konkursu Czytelniczo-Plastycznego „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej: