5 maja 2022

Konkurs Czytelniczo-Plastyczny „GÓRALSKIE CYTANIE”

SEPZ-I.5563.131.2021.AK

„Wprowadzając do szkół ludowych książki pisane w gwarze, (…) dziecko obok języka literackiego zachowywałoby w pamięci gwarę, (…), nie przestawałoby jej używać…”.
                                                                                                                                         (Stanisław Witkiewicz „Na przełęczy”)

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Czytelniczo-Plastycznym „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Podhala, Orawy, Spisza i Ziemi Zagórzańskiej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Małopolski.
Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu, Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych, Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie, Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej.
Celem Konkursu jest między innymi podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnych oraz wspieranie edukacji polonistycznej w zakresie pracy z tekstem i czytania ze zrozumieniem, jak również rozwijania uzdolnień artystycznych uczniów.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzania etapu wojewódzkiego w części czytelniczej i plastycznej znajdują się w zamieszczonych poniżej Regulaminach. Informacji o Konkursie udzielają organizatorzy poszczególnych edycji oraz koordynator Konkursu st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Aniela Kasiniak, tel. 18 26 914 04 email: aniela.kasiniak@kuratorium.krakow.pl

W załączeniu:
Regulamin Konkursu Czytelniczo-Plastycznego „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej:

Załącznik nr 1 – Regulamin Konkursu Podhale
Załącznik nr 2 – Regulamin Konkursu Orawa
Załącznik nr 3 – Regulamin Konkursu Spisz
Załącznik nr 4 – Regulamin Konkursu Ziemia Zagórzańska