3 stycznia 2023

Konkurs Czytelniczo-Plastyczny „GÓRALSKIE CYTANIE”

SEPZ-I.5563.119.2022.AK

„Kany tyn cas, w ktorym gwara naso sumiała…..”

(Emil Kowalczyk „Kany tyn cas?”)

Zapraszamy do udziału w Konkursie Czytelniczo-Plastycznym „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Podhala, Orawy, Spisza i Ziemi Zagórzańskiej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Małopolski.

Konkurs organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu, Orawską Bibliotekę Publiczną w Jabłonce, Szkołę Podstawową im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych, Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie, Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej.

Celem Konkursu jest między innymi kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomego odbioru literatury regionalnej oraz kultywowanie gwary poszczególnych regionów, jak również rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów.

Etapy wojewódzkie Konkursu odbędą się odpowiednio:

  • 13 marca 2023 r. o godz. 9.00 w Orawskiej Bibliotece Publicznej oraz w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce (VIII edycja Orawy)
  • 15 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu (IX edycja Podhala)
  • 24 marca 2023 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych (VII edycja Spisza)
  • 29 marca 2023 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkoły i Przedszkola w Łostówce (VI edycja Ziemi Zagórzańskiej)

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzania etapu wojewódzkiego w części czytelniczej i plastycznej znajdują się w zamieszczonych poniżej Regulaminach. Informacji o Konkursie udzielają organizatorzy poszczególnych edycji oraz koordynator Konkursu st. wizytator Aniela Kasiniak Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 182691404, e-mail: aniela.kasiniak@kuratorium.krakow.pl

W załączeniu:
Regulamin Konkursu Czytelniczo-Plastycznego „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej:

Załącznik 1 – „Góralska czytanka”
Załącznik 2 – „Orawska czytanka”
Załącznik 3 – „Spiska czytanka”
Załącznik 4 – „Zagórzańska czytanka”