13 września 2018

Konkurs dla młodzieży ESO Astronomy Camp 2018

Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) ogłasza konkurs dla młodzieży, w którym nagrodą jest udział w międzynarodowym obozie astronomicznym w obserwatorium we włoskich Alpach. W Polsce konkurs jest prowadzony we współpracy z Polskim Towarzystwem Astronomicznym.

Obóz przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 16 do 18 lat (roczniki 2000, 2001 i 2002). Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie obozu. W polskim konkursie mogą brać udział osoby uczące się w szkołach na terenie Polski (niezależnie od narodowości).

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu wideo w języku angielskim na temat „I would like to invent/discover… because…”. Film powinien trwać maksymalnie 3 minuty i kandydat powinien w nim wystąpić. Filmy wraz z formularzem zgłoszeniowym można nadsyłać do 1 października 2018 r. do godz. 23:00 CET.

Laureaci konkursu otrzymają miejsca na międzynarodowym obozie astronomicznym, który odbędzie się w Aosta Valley we Włoszech w okresie od 26 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. W trakcie obozu odbędzie się kilka sesji astrofizycznych dotyczących planet pozasłonecznych (egzoplanet). Będzie też okazja na udział w ciekawych warsztatach i nocne obserwacje teleskopami znajdującymi się w wyposażeniu obserwatorium. W programie zaplanowano także atrakcje pozanaukowe, takie jak wycieczki czy sporty zimowe.

Dodatkowo część laureatów otrzyma stypendia pokrywające koszt obozu, który wynosi 550 euro. Jedno ze stypendiów ufundowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Ponadto uczestnicy ze wszystkich krajów mają szanse na wygranie stypendium od Europejskiego Obserwatorium Południowego.

Więcej informacji można znaleźć na polskiej stronie konkursu.