5 marca 2019

Konkurs Filmowy dla Uczniów III Klasy Gimnazjalnej i Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE”

Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków i zachowań młodzieży na drodze, oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.

Organizatorami konkursu są:

  1. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
  2. Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  3. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie,
  4. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie,
  5. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
  6. Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Konkurs kierowany jest do uczniów III klasy szkoły gimnazjalnej i uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie woj. małopolskiego.

Udział w konkursie ma na celu popularyzację wiedzy uczniów o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania ciekawych form edukacji dzieci w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Prace konkursowe z hasłem promującym prawidłowe zachowanie się pieszych, rowerzystów, motorowerzystów i kierujących pojazdami samochodowymi w ruchu drogowym mogą być wykonane różnymi technikami: w formie krótkiego filmu, animacji lub spotu.

Prace powinny być przesłane wyłącznie listownie w terminie od 15 do 19 kwietnia 2019 r. na adres:

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109. 31-571 Kraków

za pośrednictwem poczty lub na dziennik podawczy (liczy się data wpływu).

Załączniki

KONKURS FILMOWY 2019 - regulamin
Data: 2019-03-05, rozmiar: 445 KB
plakat
Data: 2019-03-05, rozmiar: 427 KB