13 marca 2019

Konkurs Filmowy „Science Movie” 2019

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Science Movie”.

Celem Konkursu jest między innymi promowanie samodzielnego odkrywania praw przyrody, interesujących zjawisk fizycznych, czy chemicznych i wyjaśniania ich natury oraz kształtowanie umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych doświadczeń.

 

Adresatami Konkursu są uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych z całej Polski.

Szczegółowe informacje o Konkursie, w tym jego Regulamin można znaleźć na stronie internetowej Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie