13 marca 2018

Konkurs historyczny pt. „Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości”

Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Małopolski organizuje Konkurs historyczny pt. „Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości”, skierowany do uczniów klas III dotychczasowych gimnazjów.

Cele konkursu:

  • popularyzowanie i promowanie historii Ojczystej wśród uczniów szkół gimnazjalnych
    w odniesieniu do bohaterskich postaw środowiska nauczycielskiego,
  • upamiętnienie i uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • kształtowanie postaw patriotyzmu oraz poszanowania dla dziedzictwa kulturowego,
  • rozwijanie i doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, umiejętności czerpania wiedzy o czasach minionych z różnych źródeł wiedzy,
  • rozwijanie wśród uczniów krytycznego dokonywania analizy: syntezy i oceny wydarzeń historycznych,
  • promowanie uczniów zdolnych, zainteresowanych historią i dziejami Ojczystymi.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 marca 2018 r.

Załączniki

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO
Data: 2018-03-13, rozmiar: 377 KB
harmonogram zał.1
Data: 2018-03-13, rozmiar: 261 KB
zgłoszenie szkoły zał. 2
Data: 2018-03-13, rozmiar: 167 KB
zgoda rodziców zał. 3
Data: 2018-03-13, rozmiar: 170 KB
protokół etap szkolny zał. 4
Data: 2018-03-13, rozmiar: 486 KB
protokół etap wojewódzki zał. 5
Data: 2018-03-13, rozmiar: 487 KB
kryteria i skala oceny zał. 6
Data: 2018-03-13, rozmiar: 190 KB
metryczka-pracy-1 zał. 7
Data: 2018-03-13, rozmiar: 170 KB