12 września 2017

Konkurs: Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku

Rada Szkół Katolickich i Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze zapraszają uczniów klas VII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie:

„Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku”.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii i współczesności Klasztoru Jasnogórskiego, a także o historii koronacji Cudownego Wizerunku Jasnogórskiej Królowej i znaczeniu kultu maryjnego w Polsce.

Konkurs na etapie szkolnym ma charakter indywidualny, a na etapie ogólnopolskim zespołowy.

Termin zgłoszeń upływa 30 września 2017 r. Finał konkursu odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w Częstochowie na Jasnej Górze.

Regulamin konkursu oraz wszelki informacje z nim związane są dostępne na witrynie: www.konkurs.koronamaryi.pl