29 czerwca 2021

Konkurs „Kierunek – innowacja”

Szanowni Państwo,

10 czerwca br. został ogłoszony Konkurs dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych – „Kierunek – innowacja” organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej przez niego w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 działalności innowacyjnej. Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkolpodstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek–innowacja

Informacje o konkursie

Konkurs „Kierunek – innowacja” jest skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej przez niego w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 działalności innowacyjnej. Opis powinien być przygotowany przez jednego nauczyciela, jednak może obejmować działalność innowacyjną realizowaną przez grupę nauczycieli. Opis działalności innowacyjnej przygotowuje nauczyciel za pomocą edytora dostępnego na jego koncie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem www.zpe.gov.pl.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje nauczyciel do 30 lipca 2021 r., przesyłając link do opisu na adres mailowy:  jaroslaw.knapik@kuratorium.krakow.pl

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie MEiN