16 września 2022

Konkurs „Liga Sprawiedliwości”, Konkurs „Postaw na mediację” i Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do udziału w  trzeciej edycji konkursu „Liga Sprawiedliwości”, II edycji konkursu „Postaw na mediację” oraz trzeciej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Inicjatywy organizowane są za pośrednictwem Wydziału ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Liga Sprawiedliwości Konkurs MSKonkurs „Liga Sprawiedliwości”, ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizację młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym.  Poza walorem typowo edukacyjnym uczestnikom gwarantuje się również możliwość świetnej rozgrywki polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. Pierwsza kategoria skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Druga kategoria skierowana jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

 

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze SprawiedliwościZ kolei Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania swojej wiedzy dotyczącej prawa. Zagadnienia poruszane podczas olimpiady dotyczą ważnych kwestii, bliskich młodym ludziom takich jak m.in.: zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna małoletnich, ochrona praw konsumentów, prawo w sieci, prawo autorskie, prawo samorządowe, zagadnienia ustrojowe, a także szeroko rozumiana interdyscyplinarna wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie.

Konkurs „Postaw na mediację” ma na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym. Poza walorem edukacyjnym, uczestnikom gwarantuje się również emocjonującą rywalizację z innymi zgłoszonymi przez szkoły drużynami. Konkurs ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy o mediacji jako metodzie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Informacje na temat konkursów: