14 czerwca 2018

Konkurs „Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka – Budowa – Obrona”

Rada Szkół Katolickich zaprasza do udziału w ogólnopolskim Konkursie „Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka – Budowa – Obrona”. Głównym celem Konkursu jest włączenie do świadomości młodzieży tych postaci zasłużonych dla polskiej niepodległości, które nie będą w roku 2018 bohaterami „pierwszego planu”, ale których dzieło życia – w dziedzinie polityki, duszpasterstwa, sztuki lub gospodarki, często inspirowane wiarą, zasługuje na upamiętnienie.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: szkolnym i ogólnopolskim. Etap szkolny ma charakter indywidualny. Etap ogólnopolski ma charakter drużynowy i składa się z części pisemnej i ustnej. Etap szkolny odbędzie się 25 września br. o godz. 10.00 – w szkołach. Etap ogólnopolski odbędzie się 26 i 27 października br. na Jasnej Górze.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie – bezpłatnie. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej poświęconej Konkursowi.