10 maja 2019

Konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – uDOSTĘPniacze!

W dniu 9 maja wystartował organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konkurs uDOSTĘPniacze!

 

Do projektu zaproszeni są nauczyciele i uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych.

W akcji może wziąć udział 100 szkół z terenu całego kraju. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń.

Nabór placówek rozpoczął się 9 maja i będzie prowadzony do 18 czerwca 2019 r., zaś konkurs będzie trwał do 27 września 2019 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Warto wziąć w nim udział, ponieważ w ramach akcji każdy wygrywa, zaś na dzieci czeka szereg zajęć towarzyszących.

Tematem konkursu jest dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji. Akcja ma na celu uświadomienie uczniom, jak wiele barier znajduje się w otoczeniu i uwrażliwienie młodzieży na potrzeby niektórych grup społecznych.
Organizator zapewnia szkołom niezwykle atrakcyjną formę udziału. W każdej placówce, odbędą się lekcje przybliżające uczniom pojęcie dostępności. Samo zadanie konkursowe pozwoli zaś sprawdzić zdobytą podczas zajęć wiedzę. W konkursie, uczniowie powalczą o ciekawe nagrody. Zostaną one wręczone trzem najlepszym zespołom podczas gali finałowej, która odbędzie się w Warszawie w październiku 2019 r. Dodatkowo, w każdej szkole, która przystąpiła do konkursu, zorganizowane zostaną warsztaty „wcieleniowe” dla uczniów, a wszystkie zespoły konkursowe otrzymają upominki i dyplomy.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie: https://udostepniacze.miir.gov.pl/

Do pobrania:

informacje_udostepniacze