12 maja 2020

Konkurs na animację dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. „Bezpieczny pieszy i rowerzysta na drodze”

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2020 r. planuje przeprowadzić Konkurs na animację dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. „Bezpieczny pieszy i rowerzysta na drodze”. Będzie on realizowany w zastępstwie ogłoszonego w marcu br. Małopolskiego Konkursu Filmowego, który z uwagi na obecnie panującą pandemię COVID – 19 nie został przeprowadzony.

Do konkursu można zgłaszać filmy animowane zrealizowane w dowolnej technice animacji. W związku z zagrożeniem epidemicznym, aby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne (w warunkach domowych) wykonanie przez jednego ucznia animacji promującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym pieszych lub rowerzystów.

Celem konkursu jest wyłonienie osób, które w ciekawy i angażujący sposób potrafią przekazać treści promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych oraz rowerzystów.

Realizację założeń konkursu planuje przeprowadzić się w maju i czerwcu 2020 r., a najlepsze filmy będą nagrodzone ze środków finansowych Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, nagrodami rzeczowymi oraz certyfikatami potwierdzającymi ich aktywność w zakresie dbania o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Załączniki

KONKURS NA ANIMACJĘ 2020 - regulamin
Data: 2020-05-13, rozmiar: 289 KB