13 maja 2019

Konkurs „Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.” – przedłużenie terminu do 6 czerwca br.

Małopolski Kurator Oświaty przekazuje informację Wojewody Małopolskiego na temat Kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Kraków, 9 maja 2019 r.

Znak sprawy: WB-I.042.1.2019

Szanowni Państwo

Starostowie Powiatów,

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie

województwa małopolskiego

/wszyscy/

 

Dotyczy:kampanii pt.:”Narkotyki i dopalacze zabijają”

Informuję, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki i dopalacze zabijają” i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.

Termin przesyłania propozycji konkursowych został przedłużony do 6 czerwca 2019 r.

Jednocześnie proszę o rozpropagowanie tej informacji w ramach posiadanych możliwości. Szczegółowe dane zawarte są na witrynie internetowej programu „Razem bezpieczniej” pod adresem: https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

 

Z up. Wojewody Małopolskiego

mgr Andrzej Pasek

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego