29 października 2018

Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej “To jest Moja Matka, ta Ojczyzna”

„TO JEST MOJA MATKA, TA OJCZYZNA” Słowa Jana Pawła II uczynione zostały mottem Konkursu Piosenki i Poezji Patriotycznej zorganizowanego w dniach 19-21 października br. w Parafii p.w. Piotra Apostoła w Wadowicach. Organizatorami owego wydarzenia, którego honorowy patronat objął Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, byli: ks. Prałat Tadeusz Kasperek – proboszcz parafii, Akcja Katolicka przy parafii, Beata i Krzysztof Wajdzikowie.

Uczestnicy konkursu mieli zaprezentować  wiersz i  prozę z przemówień Jana Pawła II o tematyce patriotycznej lub zaśpiewać dwa utwory również o tematyce patriotycznej, w tym jeden ukazujący umiłowanie ojczyzny przez Jana Pawła II. Okazało się, że dzieci i młodzież pod opieką dorosłych pięknie kultywują tradycję wielkiej i małej Ojczyzny.

Do udziału w konkursie zgłosiły się 24 szkoły i 3 rodziny indywidualnie, przyjechały grupy nawet z bardzo odległych miejscowości, np. z Libuszy. W sumie uczestniczyło 222 młodych ludzi. Jury pracowało w składzie: przewodnicząca i organizator – mgr Beata Wajdzik, nauczyciel języka polskiego – mgr Jolanta Kosińska, nauczyciel języka polskiego – mgr Emilia Bieniek, chórmistrz – mgr Alicja Jakubiak, starszy wizytator – mgr  Honorata Nowak-Kolec. Przesłuchania trwały dwa dni: w piątek 19 października jury przesłuchało 19 recytatorów, w sobotę 20 października – 18 solistów, 2 duety i 4 zespoły oraz 2 chóry.

Końcowy efekt w postaci koncertu galowego przyniósł wiele satysfakcji nie tylko uczestnikom, ale przede wszystkim organizatorom.  Na koncert przyszło wiele osób, nie tylko wadowiczanie i zaproszeni goście, ale także rodziny uczestników z terenów Małopolski.

Niedzielny  koncert galowy i cały konkurs prowadziła Anna Wajdzik-Zachura. Nagrody, specjalnie zaprojektowane przez p. Krzysztofa Wajdzika – szklane statuetki oraz książki ufundowane przez ks. proboszcza, wręczyła organizator konkursu p. Beata Wajdzik oraz Pani Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty. Nagrodę specjalną wręczył czcigodny ks. Proboszcz Parafii p.w. św. Piotra  Apostoła – Tadeusz Kasperek.