2 listopada 2021

Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli, uczniów Szkół Podstawowych i Szkół Specjalnych

„Dzieło to jest dla Boga i z Boga”, czyli diecezjalny konkurs plastyczny o bł. Matce Elżbiecie Róży Czackiej ma na celu poznanie jej życia i dzieła jakim jest opieka nad osobami niewidomymi w Polsce.

Do udziału w Konkursie, organizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie zapraszamy uczniów Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Szkół Specjalnych oraz ich rodziców i nauczycieli. Odpowiedzialnym za konkurs jest ks. Mateusz Szymczyk, tel: 508 639340, adres wkrejon4@diecezja.pl

Regulamin wraz załącznikami można znaleźć poniżej oraz na stronie Konkursu: Konkurs plastyczny „Dzieło to z Boga jest i dla Boga” Bł. Matka Elżbieta Róża Czacka – Wydział Katechetyczny (diecezja.pl)

Załączniki

Regulamin Konkursu Plastycznego (1)
Data: 2021-11-02, rozmiar: 5 MB
Aneks 1 - Protokół komisji szkolnej
Data: 2021-11-02, rozmiar: 21 KB
Aneks 2 - Protokół komisji dekanalnej
Data: 2021-11-02, rozmiar: 20 KB
Aneks 3 - Metryczka pracy konkursowej
Data: 2021-11-02, rozmiar: 19 KB
Aneks 4 - materiały
Data: 2021-11-02, rozmiar: 13 KB