3 listopada 2021

Konkurs plastyczny ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 17 grudnia 2021 r. zgłosić swój udział, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia wybranych prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem autora (lub autorów) i informacją o kategorii wiekowej – na adres e-mail: konkurs@brpd.gov.pl.
Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace plastyczne autorstwa uczniów w każdej z kategorii wiekowych (najlepsze zdaniem osób oceniających prace na poziomie szkoły). Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Szczegółowe informacje w poniższych dokumentach do pobrania:

Na zwycięzców i laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

Załączniki

List do Dyrektorów Szkół
Data: 2021-11-03, rozmiar: 233 KB
Regulamin konkursu
Data: 2021-11-03, rozmiar: 149 KB
Ogłoszenie o konkursie
Data: 2021-11-03, rozmiar: 114 KB
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego
Data: 2021-11-03, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego
Data: 2021-11-03, rozmiar: 145 KB
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego
Data: 2021-11-03, rozmiar: 103 KB