8 lutego 2019

Konkurs recytatorski „Niektórzy lubią poezję”

Biblioteka Główna, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Nauk o Informacji oraz Biuro Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego zapraszają do udziału w konkursie recytatorskim „Niektórzy lubią poezję”, który odbędzie się 18 marca 2019 r.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI–VIII szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum oraz szkół średnich.

Przewidziano dwie kategorie wiekowe:

  • Kat. I – uczniowie klas VI–VIII szkół podstawowych,
  • Kat. II – uczniowie III klasy gimnazjum oraz uczniowie szkół średnich.

Każdy uczestnik ma za zadanie przygotować prezentację jednego (wybranego przez siebie) utworu krakowskiego poety. Maksymalny czas prezentacji to cztery minuty. Do konkursu mogą przystąpić maksymalnie dwie osoby reprezentujące tę samą placówkę w danej kategorii wiekowej.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dokumenty można nadsyłać na adres e-mailowy: elzbieta.twardy@up.krakow.pl lub tradycyjną pocztą na adres:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Biblioteka Główna Oddział Informacji Naukowejul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
z dopiskiem: Konkurs recytatorski.

Każdy nauczyciel prowadzący otrzyma pisemne podziękowanie od Organizatora , na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej:www.up.krakow.pl