6 sierpnia 2020

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich. Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie są proszeni o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz nadsyłanie kompletnych wniosków na adres:

Związek Romów Polskich

ul. K. S Wyszyńskiego 32

78-400 Szczecinek

tel./fax: (094) 37 250 98