18 listopada 2022

Konkurs „Tutaj, gdzie mieszkam jest moja ojczyzna!”

Wicemarszałek Senatu RP Senator Marek Pęk zaprasza uczniów szkół podstawowych powiatów krakowskiego, miechowskiego i olkuskiego do udziału w konkursie „Tutaj gdzie mieszkam jest moja ojczyzna!”.

Celem konkursu „Tutaj, gdzie mieszkam jest moja ojczyzna!” jest kształtowanie tożsamości i przynależności społecznej, ukazanie  i wspieranie postaw patriotycznych  wśród dzieci, a dzięki temu pogłębienie świadomości narodowej i dumy z polskości.

Przedmiotem konkursu są samodzielnie i indywidualnie wykonane prace plastyczne inspirowane tematem konkursu.

Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej formie; prace dwuwymiarowe np. w technice malarskiej, rysunku, grafiki, kolażu, wyklejanki. Prace dwuwymiarowe nie powinny przekraczać formatu A3 (297 mm x 420 mm). Podpisane prace powinny być przesłane do 15 grudnia 2022 r.

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości uczestników najpóźniej do 20 grudnia 2022 r.

Poniżej do pobrania Regulamin Konkursu.

Załączniki