5 lutego 2020

„Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” – zaproszenie do udziału w Konkursie

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś chcąc rozwijać wśród młodzieży znajomość historii oraz kształtować świadomość i postawę patriotyczną młodego pokolenia, co roku organizuje konkursy historyczne dla młodzieży szkolnej. Konkurs Historyczny „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” organizowany jest już po raz dwunasty.

W roku szkolnym 2019/2020 objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Pani Elżbiety Witek.

Tematyka konkursu obejmować będzie znajomość faktów związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i czasami stanisławowskimi. Pytania dotyczyć będą wydarzeń historycznych, jak : konfederacja barska, Sejm Czteroletni, uchwalenie Konstytucji 3 Maja, konfederacja targowicka, wojna z Rosją, powstanie kościuszkowskie i trzy rozbiory, będące przypieczętowaniem upadku państwa, oraz polskiej kultury, nauki i sztuki.

Ważne terminy:

  • 16 marca 2020 roku, to termin do którego szkoły podstawowe z Małopolski mogą zgłaszać swój udział w XII edycji Konkursu.
  • 8 kwietnia 2020 roku, do kiedy na adres Biura Poselskiego muszą zostać przesłane formalne zgłoszenia imiennych składów zespołów szkolnych wraz załącznikami.
  • 8 maja 2020 r. o godz. 10.00  – Finał Konkursu odbędzie się w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach.

Wszystkich uczniów zainteresowanych historią naszej Ojczyzny oraz znaczeniem Konstytucji w życiu narodu i jej wpływem na współczesne życie polityczne zachęcamy do poszerzania wiedzy i udziału w Konkursie. Dla wszystkich uczestników przewidziane są ciekawe upominki, a na laureatów czekają wspaniałe nagrody.

Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym regulaminie, ale też uzyskać w Biurze Poselskim Poseł Barbary Bartuś przy ulicy Ks. B. Świeykowskiego 3/3 w Gorlicach tel./fax 18 352 01 13 lub na stronie internetowej Organizatora.

Załączniki