13 października 2021

„Kraków-Stare Miasto- wieści z podwórek, ulic i zaułków” wojewódzki konkurs literacki, plastyczny i filmowy

plakat konkursu Kraków Stare Masto wieści z podwórekStaromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oraz Rada i Zarząd Dzielnicy I – Stare Miasto zapraszają do udziału w wojewódzkim konkursie literackim, plastycznym i filmowym „Kraków-Stare Miasto- wieści z podwórek, ulic i zaułków”

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży  przeszłością, historią, tradycjami,  dorobkiem kultury Krakowa – Starego Miasta, kultywowanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, tradycji współistnienia kultur , a jednocześnie zaktywizowanie uczniów do  twórczych działań i rozwijania umiejętności artystycznych, samodzielnego tworzenia tekstów literackich, prac plastycznych, filmowych.

Uczestnicy konkursów będą mieli okazję wyrazić w artystycznej formie swoje emocje, obserwacje współczesnego oblicza  Krakowa oraz wiedzę o dawnych czasach, historii miejsc   i zabytków. Konkurs zachęca uczestników do zwiedzania Krakowa.

Na zakończenie projektu odbędzie się spotkanie laureatów konkursów, nauczycieli, przedstawicieli instytucji. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane nagrodzone prace literackie, plastyczne, filmowe oraz odbędzie się promocja wydawnictwa zawierającego wybrane, nagrodzone prace literackie  i plastyczne.

 

Terminarz:

  • 3 grudnia 2021 – termin nadsyłania prac
  • 6 – 15 grudnia 2021 – ocena prac przez jury
  • 14 stycznia 2022 – finał spotkanie laureatów konkursu, prezentacja artystyczna, wystawa prac, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień.

Konkurs skierowany jest do uczniów  szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego oraz uczestników zajęć w placówkach edukacyjno – kulturalnych.

Prace konkursowe z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przekazać do Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży,    31-067 Kraków, ul. Wietora 13-15 w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. włącznie (szczegóły w regulaminie) W przypadku prac konkursowych przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej SCKM oraz Urszula Tarasek  tel. 12 430 50 90, utarasek@sckm.krakow.pl

Poniżej do pobrania Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia

Załączniki

regulamin konkursu 1
Data: 2021-10-13, rozmiar: 115 KB
karta zgloszenia 2
Data: 2021-10-13, rozmiar: 47 KB