4 stycznia 2022

Krakowska Matematyka 2021/2022 – zaproszenie do udziału w Konkursie

Krakowska Matematyka to matematyczny konkurs dla uczniów klas 5 i 6 województwa małopolskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów. Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego. Tegoroczny temat Konkursu: „Kraków znany i nieznany”

Informacje dotyczące konkursu są na stronach internetowych:

www.krakowskamatematyka.malopolska.pl oraz http://snmkrak.blogspot.com

Konkurs jest bezpłatny. Są dwa etapy: szkolny i wojewódzki. Zadania konkursowe uczeń rozwiązuje w formie pisemnej. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Szczegółowe informacje – Teresa Sklepek adres e-mail: teresasklepek@gmail.com