20 października 2017

Krakowskie uczelnie – wręczenie odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej

Październik to czas Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 w krakowskich uczelniach. W niektórych z tych uroczystych wydarzeń uczestniczyły: Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty i Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty. Wspólnota akademicka uroczyście powitała nowy rok akademicki. Pani Kurator i Pani Wicekurator przekazały życzenia władzom krakowskich uczelni, profesorom i nauczycielom akademickim, by z powodzeniem kontynuowali przekazywanie młodym ludziom rzetelnej wiedzy. Natomiast słowa skierowane do studentów, potwierdzały nadzieję, że kolejne miesiące spędzone na uczelniach pomogą im realizować życiowe pasje, wyrażające się w ciągłym dążeniu do zdobywania umiejętności i poszerzania wiadomości oraz w przekonaniu, że należycie wykorzystają ów potencjał intelektualny w pracy na rzecz dobra wspólnego. W trakcie uroczystości na Akademii Wychowania Fizycznego Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski i Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator, Oświaty wręczyli odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym profesorom oraz nauczycielom akademickim.

Natomiast w Auli Auditorium Maximum UJ odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu zwołane z okazji obchodzonego 14 października Święta Edukacji Narodowej, które upamiętnia rocznicę powstania pierwszego ministerstwa oświaty w Polsce i w Europie – Komisji Edukacji Narodowej. Święto było okazją do nagrodzenia osób wyróżniających się w dziedzinie edukacji. Władze rektorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Pan Józef Gawron, Wicewojewoda Małopolski i Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty, złożyli gratulacje stu dwudziestu ośmiu pracownikom uczelni uhonorowanym odznaczeniami państwowymi, przyznanymi za wybitne, twórcze osiągnięcia naukowe, medyczne, dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne oraz pracę zawodową, a także trzydziestu jeden nauczycielom akademickim, którym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz kształcenia młodej kadry naukowej przyznany został Medal Komisji Edukacji Narodowej.

fot. A.Kotek i A.Koprowski