14 czerwca 2018

„Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” – uroczyste zakończenie VI edycji projektu edukacyjnego

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie we wtorek 5 czerwca 2018 roku odbyła się uroczystość podsumowania VI edycji projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Spotkanie zostało wzbogacone wykładem poświęconym lwowskim szkołom i ich nauczycielom, który wygłosił dr Paweł Naleźniak z krakowskiego oddziału IPN. Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, ks. prof. Jacek Urban z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i dr hab. Filip Musiał, Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie – wręczyli nagrody nauczycielom i uczniom.  

To była już VI edycja projektu edukacyjnego „Kresy”, przeprowadzona przez krakowski IPN i UPJPII. Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Głównym jego celem jest zapoznanie młodzieży z historią Kresów I i II RP w XX i XXI wieku oraz narodów je zamieszkujących, ze szczególnym uwzględnieniem losu Polaków, którzy na tych ziemiach żyli i pracowali od pokoleń, a zostali z nich wypędzeni lub mieszkają tam współcześnie. Najważniejsza część projektu – to konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany temat, na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego.

Projekt został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział w Krakowie, Stowarzyszenia „Stanica Kresowa”, a także Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

fot. Oddział IPN w Krakowie