12 kwietnia 2019

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019

Bliższe informacje na stronie: www.gov.pl