14 kwietnia 2020

Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

Bliższe informacje na stronie: https://www.gov.pl/