31 marca 2021

Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021

Bliższe informacje na stronie: https://www.gov.pl/