20 stycznia 2023

„Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej” – zapraszamy do Ogólnopolskiego Konkursu

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina zaprasza dzieci w wieku od 3 do 14 lat do  udziału w Ogólnopolskim Konkursie upamiętniającym życie, twórczość i działalność Zofii  Kossak-Szczuckiej.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej” jest  kształtowanie świadomości patriotycznej, rozbudzanie poczucia szacunku oraz miłości do  Ojczyzny, rozwijanie postaw prospołecznych i dobra wspólnego, rozwijanie zainteresowań dotyczących życia i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej oraz wdrażanie wartości takich jak sprawiedliwość, dobro, prawda, uczciwość, odwaga i  przyjaźń na podstawie życia i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej.

plakat projektu SP 137 o Zofii Kossak-Szczuckiej

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Dyrektor Oddziału IPN w  Krakowie dr hab. Filip Musiał, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Dariusz Skórczewski prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII Szymon Toboła, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Anna  Piotrowska, Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujak, Dyrektor Muzeum Zofii  Kossak-Szatkowskiej Diana Pieczonka-Giec oraz TVP3 Kraków.

Konkurs poprzedzony jest zrealizowaniem projektu „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej” opracowanego przez zespół nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie czyli przeprowadzenie działań opracowanych w formie scenariuszy zajęć wprowadzających dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym w tematykę życia, twórczości i działalności patriotki Zofii Kossak-Szczuckiej.

 

Zrealizowanie projektu kończy się ewaluacją przeprowadzoną w formie konkursu skierowanego do trzech grup wiekowych:

  • Zadaniem pierwszej grupy wiekowej – dzieci w wieku przedszkolnym, jest wykonanie pracy plastycznej związanej z życiem, twórczością lub działalnością Zofii Kossak-Szczuckiej.
  • Zadaniem drugiej grupy wiekowej – uczniowie klas 1-3, jest napisanie i ozdobienie kartki z pamiętnika dotyczącej spotkania z życiem, twórczością lub działalnością Zofii Kossak-Szczuckiej.
  • Zadaniem trzeciej grupy wiekowej – uczniowie klas 4-8, jest napisanie wiersza dotyczącego życia, twórczości lub działalności Zofii Kossak Szczuckiej.

 

Prace uczniów należy przesyłać do 19 maja 2023 r.

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 25 maja 2023 r., a wręczenie nagród odbędzie się w dniu 3 czerwca 2023 r.

Scenariusze zajęć oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: https://sp137krakow.edupage.org/a/ku-pamieci-zofii-kossak-szczuckiej

Organizator Konkursu – Szkoła Podstawowa nr 137 w Krakowie sprawuje opiekę nad Pomnikiem Zofii Kossak-Szczuckiej w Parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, a autorski Konkurs jest formą przybliżania dzieciom i młodzieży sylwetki i dokonań tej Wielkiej Patriotki.

Załączniki

zał. nr 1 Regulamin
Data: 2023-01-20, rozmiar: 1 MB
Zał. nr 2 Zgoda rodzica
Data: 2023-01-20, rozmiar: 258 KB
Zał. nr 3 RODO
Data: 2023-01-20, rozmiar: 678 KB
Zał. nr 4 Metryczka uczestnika konkursu
Data: 2023-01-20, rozmiar: 556 KB
Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej
Data: 2023-01-20, rozmiar: 600 KB