20 stycznia 2023

Laureaci Konkursu „Młody Felietonista” 2022/2023

grafika Konkursu Młody Felietonista

Konkurs „Młody felietonista” został ogłoszony przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 30 listopada 2022 r. Konkurs, ogłoszony już po raz trzeci, ma na celu uczczenie Narodowego Święta Niepodległości poprzez uświadomienie i zrozumienie znaczenia pojęcia wolności i jego wpływu na istnienie niepodległego państwa, a także kształtowanie zarówno umiejętności argumentowania swojego stanowiska, jak i kształtowania postaw obywatelskich w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę.

 

 

Uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych podjęli refleksję na jeden z trzech zaproponowanych tematów:

  • Jak rozumieć dzisiaj słowa Świętego Jana Pawła II  wypowiedziane 35 lat temu? – „Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”.
  • Żołnierzu Niezłomny! Stojąc nad Twoją mogiłą chcę Ci powiedzieć….
  • „Tanta est potentia veritátis, ut se ipsa sua claritáte defendat – Tak wielka jest potęga prawdy, że broni sama siebie samą oczywistością.”  Zgadzasz się z Seneką?

 

Laureatami Konkursu  „Młody felietonista ” 2022/2023 zostali:

W kategorii klas VII szkół podstawowych:

Miejsce I – Melania Grzybacz, kl. VII – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Sczechowicza w Orawce za felieton na temat Żołnierzu Niezłomny! Stojąc nad Twoją mogiłą chcę Ci powiedzieć…. pt. „Kobieta „Ryś” – Józefa Machay-Mikowa”;

Miejsce II – Michalina Gajowiec, kl. VII – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza za felieton inspirowany cytatem z przemówienia Jana Pawła II o Westerplatte;

Miejsce III – nie przyznano

 

W kategorii klas VIII szkół podstawowych

Miejsce I – ex aequo

Zofia Baradziej, kl. VIII – Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie za felieton inspirowany cytatem z Seneki o prawdzie pt. „Stając w Prawdzie”;

Anna Gierczyk, kl. VIII – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej za felieton inspirowany cytatem z przemówienia Jana Pawła II o Westerplatte.

Miejsce II – ex aequo

Aleksandra Juszczak, kl. VIII – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie za felieton inspirowany cytatem z przemówienia Jana Pawła II o Westerplatte;

Natasza Falicka, kl. VIII – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie za felieton inspirowany cytatem z przemówienia Jana Pawła II o Westerplatte pt. „Westerplatte w dzisiejszym świecie”.

Miejsce III – ex aequo

Zofia Pasich, kl. VIII – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie za felieton inspirowany cytatem z Seneki o prawdzie;

Helena Biedul, kl. VIII – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza za felieton na temat Żołnierzu Niezłomny! Stojąc nad Twoją mogiłą chcę Ci powiedzieć…. dedykowany Danucie Siedzikównie „Ince”;

Kacper Partyka, kl. VIII – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Trzebuni za felieton na temat Żołnierzu Niezłomny! Stojąc nad Twoją mogiłą chcę Ci powiedzieć…. dedykowany nieznanemu Żołnierzowi Niezłomnemu.

 

Dodatkowe, równorzędne wyróżnienia otrzymali:

Zofia Kozieł, kl. VIII, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie za felieton inspirowany cytatem z przemówienia Jana Pawła II o Westerplatte pt. „Miłość jedna z najważniejszych wartości w życiu?”;

Martyna Malig, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej za felieton inspirowany cytatem z przemówienia Jana Pawła II o Westerplatte;

Patryk Wołkowski, kl. VIII kl. VIII – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie za felieton inspirowany cytatem z przemówienia Jana Pawła II o Westerplatte;

Wojciech Knych, kl. VIII – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie za felieton inspirowany cytatem z przemówienia Jana Pawła II o Westerplatte.

 

Wszystkim Uczniom, którzy wzięli udział w Konkursie serdecznie dziękujemy.

Gratulujemy wspaniałych prac wszystkim laureatom i wyróżnionym, a o terminie i miejscu wręczenia nagród będziemy informować drogą poczty elektronicznej, zaraz po zakończeniu ferii zimowych.