31 października 2019

„Lekcje z ZUS” i Olimpiada wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych w roku szkolnym 2019/2020 – termin zgłoszeń upływa 15 listopada br.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje VI edycję „Lekcji z ZUS” i Olimpiadę wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, adresowaną do uczniów szkół  ponadpodstawowych.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Do Olimpiady mogą przystąpić szkoły, w których odbędą się 4 zajęcia w ramach projektu „Lekcje z ZUS”.

Harmonogram tegorocznej edycji Olimpiady:

  • rejestracja szkół i uczniów do 15 listopada 2019 r.

Zgłoszenie należy przesłać w formie papierowej do Komitetu Wojewódzkiego:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Pędzichów 27

31-080 KRAKÓW

Wydział Organizacji i Analiz

z dopiskiem Zgłoszenie do Olimpiady

  • etap szkolny – 2 grudnia 2019r.,
  • etap wojewódzki – 20 marca 2020r.,
  • finał w centrali ZUS w Warszawie – 17 kwietnia 2020r. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej ZUS Oferty edukacyjne ZUS.

Załączniki