11 kwietnia 2019

Letnie stypendia dla nauczycieli na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve (edycja 2019)

Serdecznie zapraszamy romanistów do przesyłania zgłoszeń na letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la Neuve w Belgii.

Organizator: Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela, Ambasada Belgii w Warszawie

Forma: międzynarodowe szkolenie doskonalące

Adresaci: czynni zawodowo nauczyciele języka francuskiego (ewentualnie osoby zaczynające pracę w zawodzie; znajomość języka francuskiego na minimalnym poziomie B2 według ESOKJ)

Cele szkolenia: doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz dydaktyki nauczania FLE

Miejsce: Uniwersytet Katolicki w Louvain-la-Neuve

Data rozpoczęcia: 29 lipca 2019 (z możliwością zakwaterowania od 30 lipca)

Data zakończenia: 16 sierpnia 2019 (z możliwością wyjazdu 17 sierpnia)

Nabór: prowadzony jest przez Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Szczegółowe informacje na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji