5 kwietnia 2023

Informacja o wolnych miejscach w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

Informacja o wolnych miejscach

Stan na dzień 1 września 2023 r.

Załączniki