13 września 2022

List Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w sprawie ZPB „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Szanowni Państwo,

małopolska Policja od kilkunastu lat realizowała projekt profilaktyczny „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej.

Początkowo w projekcie uczestniczyły szkoły gimnazjalne, stąd nazwano projekt „Bezpieczne Gimnazjum”. Kolejno został on rozszerzony na placówki oświatowe innych typów. Do chwili obecnej realizowany był w placówkach oświatowych pod nazwą „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem była promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach. Zasady udziału w Projekcie Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w obszarze placówek oświatowych zostały określone w „Regulaminie nadawania certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Ponadto w 2013 roku z uwagi na potrzebę kontynuacji projektu, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wdrożył do realizacji Aneks do regulaminu nadawania Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, a placówkom szkolnym go realizującym nadawał tytuł „Lidera Projektu – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Dotychczas projekt realizowany był w około 400 placówkach oświatowych województwa małopolskiego.

Planowane było również wprowadzenie nowego Regulaminu oraz Aneksu do Regulaminu nadania Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” zastępującego dotychczasowe dokumenty. Stało się to jednak niemożliwe z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych, w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID 19. W tym czasie projekt ZPB z uwagi na brak możliwości realizacji go w pełnym wymiarze został zawieszony, na okres prawie trzech lat.

Diagnozując współcześnie istniejące zagrożenia społeczne, obserwując zachodzące zmiany we współczesnym świecie dotychczasowy projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, którego pierwotne założenia zostały osiągnięte będzie wymagał przekształcenia i płynnego dostosowania działań profilaktycznych Policji w szczególności w następujących obszarach:

  • uzależnienia: narkotyki, nowe narkotyki, alkohol;
  • cyberzagrożenia;
  • handel ludźmi;
  • mowa nienawiści, w tym hejt, przestępstwa z nienawiści;
  • bezpieczeństwo seniorów.

Nieodzownym będzie dalsza dobra współpraca ze szkołami, w szczególności w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Obserwując duże zainteresowanie oraz wsparcie ze strony podmiotów oświatowych – Małopolskiego Kuratora Oświaty, lokalnego samorządu, ale przede wszystkim samych szkół, chcę umożliwić w jednakowym stopniu – na wszystkich poziomach edukacyjnych dalszą realizację działań w obszarze bezpieczeństwa. Liczę na to, że idea jaką jest uczenie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne wielu podmiotów przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa we wszystkich placówkach oświatowych, a działania ukierunkowane sensu stricto n określone zagrożenia społeczne do jego zminimalizowania.

Jeszcze raz dziękuje wszystkim Państwu za ten wspólny wysiłek, za wsparcie i zaangażowanie w realizację poprzedniego projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Wierzę również, że realizacja nowych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa szkoły, przeciwdziałanie zdiagnozowanym między innymi w ramach projektu zagrożeniom społecznym stanowić będzie dla nas wszystkich impuls oraz motywację do dalszej pracy. Jednocześnie zachęcam Państwa do współpracy z naszymi koordynatorami wyznaczonymi w jednostkach organizacyjnych Policji w realizacji zadań z zakresu profilaktyki zagrożeń społecznych.

 

Z wyrazami szacunku

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

nadinsp. Michał Ledzion